Genomförda projekt och åtaganden

På denna sida kan du läsa om följande genomförda projekt:

  • Höftledsprojektet (Ekenäsklubbens hittills största projekt)
  • Insulinprojektet
  • Knarkprojektet
  • Polio Plus projektet (internationellt projekt som pågår ännu)
  • Jubileumsprojektet "Ditt yrke - din framtid" (klubbens 60 års projekt)

Ekenäs Rotaryklubb satsade stort under verksamhetsåret 1991 - 1992 att bilda en rotaryklubb på Ösel i Estland. Klubbens strävanden kulminerade i charterfesten i Kuressaare 6.6.1992 med rotaryklubbarna Slite från Gotland och Ekenäs som fadderklubbar.

Inför charterfesten diskuterades i den dåvarande styrelsen utöver alla åligganden som ankommer en fadderklubb på vilket sätt man även kunde hjälpa själva ortsbefolkningen.

I april 1992 hade den västnyländska läkarföreningen,  Venylen, inbjudit kolleger från Ösel att besöka Västnyland för att bekanta sig med vår sjukvård.

Under besöket hölls ett symposium om diabetes och vid diskussioner med de estniska kollegerna framgick, att bristen på insulin var stor och p.g.a. detta tändes tanken på att starta ett insulinprojekt, som godkändes enhälligt i Ekenäs Rotaryklubb.

Er kommitté bestående av rotarybröderna Björn Sandbacka, Ove Eriksson och Carl-Johan Lindström fick i uppdrag att genomföra projektet, som gick ut på att förse tio insulindiabetiker på Ösel tre år framöver med insulin. Kostnaden på  årsnivå beräknades till ca. 16.000 mk.

I samband med charterfesten offentliggjordes insulinprojektet av den dåvarande presidenten Tauno Nordbäck.

Det började i byn Leisi på Ösel (Saaremaa) utanför Estlands kust. En gammal man tog kontakt med den nygrundande Rotary-klubbens president Arno Vainokivi i Kuressaare. Det gällde hans hustru som led av ständig värk i sin höft och hade fått allt svårare att röra sig. En protes i höftleden skulle göra henne frisk igen. Men var ta pengar till en operation?

Från Ösel gick förfrågan vidare till Ekenäs. Klubben hade just avslutat ett framgångsrikt insulinprojekt med Ösel, så kontakter med det därvarande sjukhuset fanns. En närmare utredning visade att höftledsbesvär på Ösel ingalunda var någon enstaka företeelse. Årtionden av hårt arbete och felaktiga matvanor i kombination med ett otjänligt klimat och i sista hand ett förringande av egna krämpor hade krävt sin tribut. Omkring 200 personer hade akut behov av en ny höftled. Den rådande operationstakten var två patienter per år från Ösel. Operationerna utfördes antingen i Tallinn eller Tartu.

Stoppa_knarket

Under ledning av klubbens Samhällstjänst genomfördes från december 2000 till maj 2001 en insamlingskampanj ”Stoppa knarket”. Målet för kampanjen var att samla in minst 100.000 mk till förmån för knarkbekämpning i Västnyland som ett samarbetsprojekt. Kampanjen genomfördes i samarbete med Hangö och Karis Rotaryklubbar. Kampanjmetoder var att skicka Stoppa knarket-broschyrer till företag, insamling med sparbössor utanför butiker i samarbete med idrottsföreningar och annonser och annan information riktade till privatpersoner. Auktion av avlagd butiksutrustning på initiativ av köpman Reijo Lahtivuori, jippo på Ekenäs torg på initiativ av Yrkeshögskolans studentförening Stop och BK-46:s initiativ till kändisfotbollsmatch i Karis berikade ytterligare kampanjen. Insamlingen pågick intensivt under tiden 15.12.2000-31.3.2001 och överträffade förväntningarna och nådde 141.023,63 mk. Senare tillkom ytterligare 14.152,90 mk varför hela insamlingsresultatet blev 154.176,53 mk.

"Ni är nästan där", var det budskap reportern Penny LeGate gav de tillträdande distriktsguvernörerna under Internationella samrådet 2010-11 vid en uppdatering om Rotarys insatser för polioutrotning.

LeGate, nyhetsankare och reporter för KIRO-TV i Seattle, Washington, USA, har rest med rotarianer till länder som t.ex. Etiopien och Indien för att delta i och rapportera om nationella vaccinationsdagar.

"Ni befinner er nu på upploppet, och går nu den sista milen. Det har dock visat sig inte vara så enkelt", sa hon under den fjärde plenarsessionen.

Sedan 1985, då Rotary startade PolioPlus, frivilligorganisationen i ett globalt partnerskap som strävar efter att utrota polio, har antalet polioendemiska länder sjunkit från 125 till 4 - Afghanistan, Indien, Nigeria och Pakistan - och antalet nya poliofall per år minskat från 350 000 till 2 000.

Problem med säkerhet, politisk instabilitet, bristfällig infrastruktur och hygien fortsätter att utgöra utmaningar som står i vägen för utrotning av sjukdomen, sa LeGate.

Politiska förhandlingar och ny teknik har emellertid hjälpt rotarianerna att möta dessa utmaningar. I Pakistan skickade läkarteam textmeddelanden till folk i avlägsna byar för att informera dem om de förestående vaccinationsdagarna. I Afghanistan har man utlyst Days of Tranquility för att vaccin ska kunna levereras till hälsoarbetare och mottagare med mindre risk.

LeGate betonade också hur viktigt Rotarys internationella rykte är och hur organisationen kan vinna förtroende från filantropiska organisationer som t.ex. Bill & Melinda Gates Foundation, som har gett Rotary två bidrag på sammanlagt 355 miljoner USD.

"Som reporter har jag tyckt väldigt mycket om att berätta om er", hävdade hon. "Nu är jag fast."

Klubbens 60-årsprojekt.

Attachments:
Download this file (EKENÄS ROTARYKLUBB Ditt yrke - din framtidSlutrapportMedBilder4.pdf)Jubileumsprojektet [Klicka på rubriken.]101 kB