• Blågrönalg-observation
  • Rantaroska - Tvärminne
  • Baltic Sea RYLA (Rotary Young Leadership Award) tillsammans med bl.a. Rotary Distrikt 2370/ Stockholm-Skanstull RK
  • Vattenväskor
  • Strömmingsrodden

Mera information i bilagan.

Hangö Frontmuseum i Lappvik

Museet är byggt av krigsveteraner på det krigstida frontavsnitt som korsar Hangö udd vid byn Lappvik. Just vid frontmuseet gick stridslinjen sommaren 1941. Sedan årsskiftet har det pågått en febril aktivitet för att samla resurser för att iståndsätta och renovera Frontmuseet i Lappvik till sin forna glans. Den nuvarande anläggningen kommer att utökas med en del där det finns sociala utrymmen samt mötesfaciliteter för cirka 60 personer. Målet är att öppna det nya Hangö Frontmuseum i maj 2017.
Krigshistoriska föreningen är huvudman för samarbetsprojektet och målet för Ekenäs Rotaryklubb är att aktivt delta i restaureringen av muséet genom att bidra med arbetskraft, kunskap och insamling av donationer från privatpersoner och av olika organisationer.

Östersjön överlag och speciellt våra kustregioner lider av fosfor- och kvävebelastning. Detta ger uttryck i bl.a. grumligt vatten och algblomning. Med anledning av detta har projektet Fosforfällan inletts vårvintern 2009 med målsättningen att utveckla konkreta metoder och anläggningar att minska övergödningen av vattendragen genom effektivare hantering av fosfor i lantbruket.

Inom projektets regi har pilotanläggningar i full skala installerats på tre gårdar vid Pojoviken samt på Västankvarns försöksgård i Ingå. Dessa pilotanläggningars funktion ska följas upp under tre års tid (2009-2011) för att få erfarenheter av, samt kunna vidareutveckla metoden. Metoden går ut på att återanvända näringsämnen i lantbruket genom att ur lakvattnen från åkrarna i utfallsdiken återvinna fosfor i sådan form att den kan returneras till åkrarna som markförbättringsämne.