Vad är Rotary?

Rotary International är en organisation för världens alla rotaryklubbar. Det finns nästan 34 000 rotaryklubbar i drygt 200 länder och regioner. Uppgifter om klubbar och medlemmar i vår del av världen får du genom att klicka här. Medlemmarna i de självständiga klubbarna kallas rotarianer och bildar ett globalt nätverk bestående av 1,2 miljoner ledare inom närings- och yrkesliv, som alla ställer sin tid och kompetens till samhällets och världssamfundets förfogande. De enskilda rotaryklubbarna å sin sida tillhör den globala organisation som kallas Rotary International.

Hur går jag med i Rotary?

Vill du gå med i din lokala rotaryklubb? Du kan meddela ditt intresse till någon rotarian du känner men var samtidigt medveten om att du alltid måste sponsras eller föreslås för medlemskap i en klubb. Du kan även kontakta din lokala rotaryklubb direkt. Med hjälp av klubbsökmotorn hittar du lätt klubbar där du bor.

Ofta bjuds en medlemskandidat in till ett eller flera klubbmöten av en klubbmedlem eller sponsor, så att han eller hon får lära sig mer om Rotary. Då överlämnar sponsorn medlemskandidatens namn till klubbens medlemskommitté.

Här kan du läsa mer om att gå med i Rotary och medlemsåtagandet .

OBS! Enda sättet att bli medlem i Rotary är att bli erbjuden medlemskap av en klubb.

Vad är medlemsvillkoren?

Medlemskandidaten måste

  • arbeta — eller innan pensionen ha arbetat — inom ett akademikeryrke, eller vara eller ha varit verksam som ägare, beslutsfattare eller chef, privat eller offentligt
  • ha visat starkt intresse för osjälviskt tjänande genom personligt engagemang
  • klara av att uppfylla klubbens krav på veckonärvaro eller medverkan i lokala projekt
  • bo eller arbeta på klubborten eller i dess närområde

Vad är medlemsåtagandena?

Medlemmar förväntas gå på klubbens veckomöten. De måste betala årlig medlemsavgift till klubben, distriktet och Rotary International och förväntas delta i rotaryklubbens lokala eller internationella aktiviteter eller projekt. Klubbar uppmuntrar sina medlemmar att sträva efter att bli klubbledare eller kommittéledamöter.

Hur stor är medlemsavgiften till Rotary International?

Du betalar en avgift till din klubb (Ekenäs RK) som sedan betalar avgifter till Rotary International och till Finlands Rotary. Medlemsavgiftens storlek fastställs separat.

Vad är minimiåldern för att gå med i Rotary?

Det finns ingen minimiålder för rotarymedlemskap. Du kan erbjudas rotarymedlemskap när som helst efter att du etablerat dig på arbetsmarknaden och har tid och råd att uppfylla rotaryklubbens medlemsvillkor. Om du vill gå med i en rotaryklubb kan du fråga klubbmedlemmarna om vad det kostar i tid och pengar att uppfylla medlemsvillkoren, sedan får du själv avgöra om du klarar det åtagandet.

Får högskolestuderande gå med i Rotary?

Nej. Rotarianer har nått ett visst mått av yrkeserfarenhet som gör att de kan ta med sig specifik kompetens till klubben och studerande har ännu inte nått en sådan nivå i sitt yrkes- och privatliv att de kan leva upp till alla klubbmedlemskapets krav. Men högskolestuderande på grundutbildningar och forskarstuderande och unga vuxna kan gå med i en rotaractklubb .

Kan gymnasister engagera sig på något sätt?

Ja. Interact är en rotarysponsrad serviceklubb för ungdomar i åldern 14 till 18 år. Interactklubbar ger ungdomar möjlighet att medverka i roliga biståndsprojekt samtidigt som de utvecklar sin ledarkompetens och träffar nya vänner.

Hur tar jag igen möten som jag missat?

Klubbmedlemmar som reser rekommenderas besöka klubbar på resmålet för att gottgöra eventuell mötesfrånvaro. Se sökmotor för klubbar i hela världen på "Länkar" eller klicka här

Mötes- och kontaktuppgifter hittar du i Official Directory eller med hjälp av klubbsökmotorn . Kom ihåg att i förväg mejla eller ringa och tala om att du kommer till ett möte.

Ett alternativ är också att gå på ett ordinarie möte hos en lokal rotaractklubb, interactklubb, samhällskår eller någon av Rotarys kamratskapsgrupper.

Rotarys utbildningsprogram för ungdomsledare (RYLA)

RYLA är Rotarys utbildningsprogram för ungdomsledare (Rotary Youth Leadership Awards). Programmet riktar sig till unga i åldern 14 till 30 år, men de flesta klubbar och distrikt väljer att rikta sig till en smalare åldersgrupp, till exempel 14- till 18-åringar eller unga vuxna mellan 19 och 30.

RYLA betonar ledarskap, medborgarskap och personlig utveckling. RYLA:s syfte är att:

  • visa Rotarys respekt och engagemang för ungdom
  • tillhandahålla effektiv utbildning för utvalda unga och ledarbegåvningar
  • uppmuntra unga att leda unga
  • offentligt uppmärksamma unga som gör en samhällsinsats