Se bilaga för protokoll från klubbens konstituerande möte den 18.12.1947.