Knipan12-6-08Webb
Ett klubbmöte på restaurang Knipan sommaren 2008, 60 år efter det att klubben grundades

Ekenäs Rotaryklubb godkändes som medlem i Rotary International den 8 januari 1948 med Turun Rotaryklubi-Åbo Rotaryklubb som fadderklubb. Ekenäs rotaryklubbs officiella språk är svenska.

Tillkomsten av Ekenäs Rotaryklubb

Tillkomsten av Ekenäs Rotaryklubb kan tillskrivas åboprofessorn Johannes Sundvall, rotarian och professor i antikens historia vid Åbo Akademi. Han hade vistats i Ekenäs för hans far hade varit religionslärare vid seminariet. Han tog 1947 kontakt med en av sina forna elever, fil.mag. Werner E Nordström, i frågan om att bilda en rotaryklubb i Ekenäs. Magister Nordström kvarstod som chartermedlem men ansåg sig inte hinna dra igång en rotaryklubb så han överlät uppdraget till dåvarande bankdirektören Jarl Nordman på Nordiska Föreningsbanken och kommunalläkaren Harald Blomquist.

Dessa båda sökte lämpliga personer i sin bekantskapskrets och vid en sammankomst på hösten blev det klart att det fanns personer som var intresserade av rotaryorganisationen. Professor Sundvall besökte Ekenäs ånyo en novemberkväll då ett antal intresserade samlats på Svenska Klubben. Efter det föredrag han höll och efter att ha utlovat hjälp i att klara rotarybyråkratin bildades klubben. En stiftelseurkund undertecknades15 januari 1948 och undertecknades av Ruben Österberg, Hjalmar Wikström, Jarl O Nordman, Harald Blomquist, Fransk Jernström och Camillo Catani. Därutöver var Werner E Nordström och Bror Korsbäck engagerade i staren men var tydligen frånvarande då urkunden undertecknades. I ett protokoll från ett möte den 22 januari 1948 antecknades ytterligare Sigurd Martelin och Martin Mickos som chartermedlemmar.

Häradshövding Ruben Österberg var klubbens första president

Klubben hade emellertid antecknats i klubbregistret för Rotary International redan den 8 januari 1948 som ett resultat av professor Sundvalls arbete. Vid mötet den 22 januari tillsattes flere kommittéer och valdes funktionärer. Häradshövdingen vid domsagan, Ruben Österberg, valdes först till interimistisk president men vid ett valmöte den 22 april 1948 till ordinarie president.

En charterfest hölls på Knipan den 27 augusti 1948 med 14 rotarianer från eke-näsklubben och 23 från andra klubbar. Inklusive damer uppgick gästernas antal till 34. Guvernören för distriktet, som då hette Alfthan, deltog i festen och överlämnade charterbrevet till klubbpresidenten Österberg. Han utbringade ett rungande leve för den nya klubben och önskade att den skulle bli en äkta och unik rotaryklubb. 

Klubbens tidigare presidenter från 1948

Namn                                      Från år    Till år        Namn                                     Från år    Till år        

Ruben Österberg

1948

1949

Randolph Rosqvist

1949

1950

Camillo Catani

1950

1951

Harald Blomquist

1951

1952

Sigurd Martelin

1952

1953

Rolf Carpelan

1953

1954

Clas-Otto Lövegren

1954

1955

Ragnar Gröngvist

1955

1956

Rudolf Eriksson

1956

1957

Bertil Kajander

1957

1958

Tor Willberg

1957

1958

Karl-Johan Örnmark

1958

1959

Mikael Öblom

1959

1960

Åke Lindholm

1960

1961

Gösta Blumenthal

1961

1962

Kaj Söderman

1962

1963

Sven Örnmark

1963

1964

Thor Gahmberg

1964

1965

Henrik Segersven

1965

1966

Trygwe Nyman

1966

1967

Herved Böök

1967

1968

Bror Korsbäck

1968

1969

Wilhelm Bruncrona

1969

1970

Ove Eriksson

1970

1971

Nils af Björksten

1971

1972

Karl A. Karlsson

1972

1973

Stig Fältmarsch

1973

1974

Hannu Helle

1974

1975

Olle Dumell

1975

1976

Eugen Sundström

1976

1977

Kalervo Turunen

1977

1978

Folke Wallén

1978

1979

Tage Dahlström

1979

1980

Nils Joffs

1980

1981

Pehr Sommar

1981

1982

Göran Baarman

1982

1983

Lauri Sundström

1983

1984

Kurt Lindström

1984

1985

Kaj Bergman

1985

1986

Aimo Latvala

1986

1987

Gunnar Lundqvist

1987

1988

Carl-Herbert Holmberg

1988

1989

Tor Enberg

1989

1990

Henry Lindgren

1990

1991

Tauno Nordbäck

1991

1992

Kurt Mickos

1992

1993

Rabbe Löfgren

1993

1994

Gert Johansson

1994

1995

Hans Rehnström

1995

1996

Krister Forssten

1996

1997

Björn Sandbacka

1997

1998

Carl-Johan Lindström

1998

1999

Rabbe Lindholm

1999

2000

Börje Thorström

2000

2001

Olof Thodén

2001

2002

Mikael Kietz

2002

2003

Peter Braskén

2003

2004

Göran Wide

2004

2005

Karl-Gustav Pihlström

2005

2006

Stig-Henrik Wikström

2006

2007

Thomas Karlsson

2007

2008

Ulf Sjöblom

2008

2009

Peter Heinström

2009

2010

Mats Lindholm

2010 2011

Mikael Wikström

2011 2012

Pentti Raunio

2012 2013

Patrik Gustafsson

2013 2014

Marika Lindholm

2014 2015

Johan Nilsson

2015 2016

Jörgen Henriksson

2016 2017

Sture Lindholm

2017 2018

Peter Lindblom

2018 2019

Oskar Signell

2019 2020
Mats Lagerstam 2020 2021
Anne Kuusio 2021 2022

 

Ekenäs rotaryklubb hedersmedlemmar sedan 1948
Johan  Sjöblom lagman 1949 -1973
Ruben Österberg häradshövding 1955 -1959
Randolph Rosqvist tandläkare 1965 -1970
Camillo Catani rådman 1966 -1973
Martin Mickos veterinärasessor 1977 -1986
Sven Högström häradshövding 1987 -1995
Rudolf Eriksson stadsdirektör 1993 -1998
Pehr Sommar industriråd 1994 -2007
Harald Blomquist stadsläkare 1998 -2000
Börje Carlsson diplomingenjör 1999 -2003
Gösta Blumenthal stadskamrer 2000 -2003
Eugen Sundström verkst. direktör 2000 -2004
Rabbe Löfgren ingenjör 2003 -forts
Henrik Cederlöf professor 2005 -2015
Ove Eriksson tandläkare 2005 -2014
Holger Östenson diplomingenjör 2006 -2008
Odert von Rutenberg ingenjör 2009 -2021
Börje Thorström diplomingenjör 2013 -forts
Tage Dahlström diplomekonom 2015 -2021
Kurt Lindström diplomekonom  2018 -forts

 

Minnen från svunna tider 1:

Under Rotaryklubbens tidigaste år var det betydligt vanligare än nu att alla medlemmar i tur och ordning skulle hålla någon form av föredrag eller åtminstone "Tre minuter Rotary" som det hette. Alla bröder hade inte så lätt att uppfylla dessa krav. Gick det inte skulle man se till att man fick någon utomstående som tog över. Det fanns en broder som alltid vidtalade sin vän författaren att hoppa in när det blev dags för program. Författaren hyrde en liten tomt med trädgård av vår broder som ägde ett ställe på landsbygden. När presidenten en gång träffade författaren berättade han att det snart igen var vår broders tur att uppträda och frågade författaren om han igen kunde ställa upp. Denne svarade: "Klart jag kommer. Broder X skall få sitt föredrag och jag får i stället gödsel till min trädgårdstäppa av honom. Det här brukar vi kalla att vi byter skit mot skit" avslutade författaren samtalet.

Minnen från svunna tider 2:

Det finns alltid bröder som gärna sitter på samma plats möte efter möte i stället för att rotera och på det sättet skaffa sig nya samtalspartners. En av klubbens tidigaste presidenter ville råda bot på detta som han kallade för klickbildning. Spelkort lades vid varje kuvert och en packe kort låg på ett bord i tamburen. Varje broder skulle dra ett kort från packen och söka upp den plats där ett likadant kort låg."Vad är det här för ett påhitt" undrade en äldre broder när han blev anmodad att lyfta ett kort. Idén förklarades för honom varvid han svarade att han inte tänker byta plats och så var saken för hans del utagerad. När samma sorts utlottning av platser skedde följande möte förklarade vår broder igen att han inte tänker byta plats och gick till sin vanliga stol. "Får jag inte sitta här så avgår jag från klubben" förklarade han. Tredje gången satte han sin hotelse i verket. I tamburen meddelade han att han avgår från klubben. Han vände om och återkom därefter inte till vår klubb.

Berättat av Gösta Blumenthal