Till medlemmar i klubben kallas personer som vanligtvis är ledande företrädare för sina yrken. Klubbgrundlagen definierar medlem som en vuxen person med goda karaktärsanlag och god yrkesrenommé.

Rotarys historia börjar den 23 februari 1905. För att riktigt förstå bakgrund till Rotarys tillkomst måste man emellertid gå ytterligare några år tillbaka i tiden och se närmare på grundaren, Paul P Harris, hans barndom och uppväxttid samt åren före 1905.

Rotary är en obunden, världsomspännande serviceorganisation som arbetar på etisk grund. Rotaryrörelsen har slagit fast vissa medlemskriterier, arbetsprinciper och verksamhetsformer som bas för sitt arbete. Den praktiska verksamheten styr de etiska principerna som Rotary omfattat, varav det s.k. Fyrafrågeprovet är centralt. Med hjälp av detta test strävar rotarianerna till goda handlingssätt i det ömsesidiga umgänget och i de serviceuppdrag som de åtar sig genom att väga verksamheten enligt följande: