Till medlemmar i klubben kallas personer som vanligtvis är ledande företrädare för sina yrken. Klubbgrundlagen definierar medlem som en vuxen person med goda karaktärsanlag och god yrkesrenommé.

Vad är Rotary?

Rotary International är en organisation för världens alla rotaryklubbar. Det finns nästan 34 000 rotaryklubbar i drygt 200 länder och regioner. Uppgifter om klubbar och medlemmar i vår del av världen får du genom att klicka här. Medlemmarna i de självständiga klubbarna kallas rotarianer och bildar ett globalt nätverk bestående av 1,2 miljoner ledare inom närings- och yrkesliv, som alla ställer sin tid och kompetens till samhällets och världssamfundets förfogande. De enskilda rotaryklubbarna å sin sida tillhör den globala organisation som kallas Rotary International.

Rotary är en obunden, världsomspännande serviceorganisation som arbetar på etisk grund. Rotaryrörelsen har slagit fast vissa medlemskriterier, arbetsprinciper och verksamhetsformer som bas för sitt arbete. Den praktiska verksamheten styr de etiska principerna som Rotary omfattat, varav det s.k. Fyrafrågeprovet är centralt. Med hjälp av detta test strävar rotarianerna till goda handlingssätt i det ömsesidiga umgänget och i de serviceuppdrag som de åtar sig genom att väga verksamheten enligt följande:

Rotarys historia börjar den 23 februari 1905. För att riktigt förstå bakgrund till Rotarys tillkomst måste man emellertid gå ytterligare några år tillbaka i tiden och se närmare på grundaren, Paul P Harris, hans barndom och uppväxttid samt åren före 1905.