Till medlemmar i klubben kallas personer som vanligtvis är ledande företrädare för sina yrken. Klubbgrundlagen definierar medlem som en vuxen person med goda karaktärsanlag och god yrkesrenommé.

Det går till så att två rotarymedlemmar, som benämnes faddrar, lägger fram ett förslag till styrelsen om inval av en person - man eller kvinna. Klubbens övriga medlemmar bedes ta ställning till förslaget och om ingen motsätter sig behandlar styrelsen frågan och godkänner vanligtvis den föreslagna personen att upptas i klubben. Intagningen sker vid en enkel ceremoni under ett veckomöte där den nya medlemmen får rotaryemblemet i form av en bröstnål för rockuppslaget. Märket fungerar som identitetsmärke mellan rotarianer. Samtidigt får den  nya medlemmen kort presentera sig. I samband med intagningen får den nya medlemmen en klassifikation som i huvudsak motsvarar hans eller hennes egentliga yrkesverksamhet. Senare skall medlemmen hålla ett klassifikationsföredrag. Klassifikations-systemet är ett av rotaryrörelsens centralaste drag.