En av Rotarys mest imponerande verksamheter är det internationella ungdomsutbytet. Årligen öppnas möjligheten för 8000 ungdomar världen över att genom Rotaryorganisationen få bekanta sig med en främmande kultur, några veckor, en månad eller ett helt skolår.

Ekenäs Rotaryklubb gör detta i formen av årsutbyte dvs. ett helt skolår till en 15-17 år gammal elev. Rotary ungdomsutbytesprogram är en säker och förmånlig utbyteshelhet. Säkerheten grundar sig på att de som deltar i programmet deltagit i en grundlig utbildning, samt på frivilliga funktionärer som bygger upp ett skyddsnät som sträcker sig från hemlandet till destinationslandet. Värdfamiljerna och rotaryklubbarna får ingen ekonomisk ersättning för utbyteselevens uppehälle.

Årsutbyte betyder att ungdomen går ett år i skola i värdlandet, bor typiskt hos tre värdfamiljer och deltar i värdklubbens och Rotary-distriktets ordnade aktiviteter. Under året lär sig ungdomen värdlandets språk, bekantar sig med landets kultur och seder, knyter livslånga vänskapsband till värdfamiljen, rotarianer och andra utbyteselever runt om från världen som man träffar under utbytesåret. Läs mera https://rye.fi/sv/