President Sture Lindholm     Inkommande och vice president Peter Lindblom
Past president Jörgen Henriksson   Skattmästare Rabbe Fagerström
I sekreterare Oskar Signell     II sekreterare Mats Kockberg
  I klubbmästare Inger Holmberg   II klubbmästare Mats Lagerstam
Ungdomsutbytesombud Anne Kuusio      IT-ombud, webbmaster Bob Karlsson
Foundation-ombud Ilkka Torstila