President Oskar Signell
Tillträdande president Mats Lagerstam
Förutvarande president Peter Lindblom

1:a sekreterare Inger Holmberg
2:a sekreterare Anna Taube-Mattsson
Skattmästare Jussi Pietinalho
Foundation-ombud Ilkka Torstila
1:a klubbmästare Bob Karlsson
2:a klubbmästare Sven Sundström
Ungdomsutbytesombud Anne Kuusio