Här presenteras de samarbetsprojekt som klubben för närvarande deltar i.