Rotary är en obunden, världsomspännande serviceorganisation som arbetar på etisk grund. Rotaryrörelsen har slagit fast vissa medlemskriterier, arbetsprinciper och verksamhetsformer som bas för sitt arbete. Den praktiska verksamheten styr de etiska principerna som Rotary omfattat, varav det s.k. Fyrafrågeprovet är centralt. Med hjälp av detta test strävar rotarianerna till goda handlingssätt i det ömsesidiga umgänget och i de serviceuppdrag som de åtar sig genom att väga verksamheten enligt följande:

Om saker vi tänker, säger och gör:

  1. Är det SANT?
  2. Är det RÄTTVIST mot alla parter?
  3. Kommer det att skapa GOODWILL och BÄTTRE VÄNSKAPSFÖRHÅLLANDEN?
  4. Kommer det att vara till FÖRDEL för alla som det berör?

Rotary International grundlag och stadgar

RI:s grundlag, RI:s stadgar och Enhetlig grundlag för rotaryklubbar ligger till grund för Rotary Internationals riktlinjer och tillvägagångssätt och kan endast ändras av lagrådet som sammankommer vart tredje år.

Alla klubbar och alla distrikt har rätt att föreslå ändringar till grundlagsdokumenten genom att skicka in förslag till lagstiftning till lagrådet. En del av Rotarys mest betydelsefulla arbete är resultat av lagrådets beslut. Klubb- och distriktsledare finner grundlagsdokumenten i Procedurhandboken. Dessa dokument kan vara till hjälp för att bättre förstå de av Rotarys riktlinjer och tillvägagångssätt som är relevanta för enskilda uppgifter. Procedurhandboken (nuvarande 326 sidor) ges ut i omarbetad version vart tredje år efter lagrådets möte.

RI-styrelsen ger också ut beslut om riktlinjer. De ingår i Rotarys policysamling.

RI:s grundlag, RI:s stadgar och Enhetlig grundlag för rotaryklubbar ligger till grund för Rotary Internationals riktlinjer och tillvägagångssätt och kan endast ändras av lagrådet.

Alla klubbar och alla distrikt har rätt att föreslå ändringar till grundlagsdokumenten genom att skicka in förslag till lagstiftning till lagrådet. En del av Rotarys mest betydelsefulla arbete är resultat av lagrådets beslut. Klubb- och distriktsledare finner grundlagsdokumenten i Procedurhandboken. Dessa dokument kan vara till hjälp för att bättre förstå de av Rotarys riktlinjer och tillvägagångssätt som är relevanta för enskilda uppgifter. Procedurhandboken ges ut i omarbetad version vart tredje år efter lagrådets möte.

RI-styrelsen ger också ut beslut om riktlinjer. De ingår i Rotarys policysamling .