Stoppa_knarket

Under ledning av klubbens Samhällstjänst genomfördes från december 2000 till maj 2001 en insamlingskampanj ”Stoppa knarket”. Målet för kampanjen var att samla in minst 100.000 mk till förmån för knarkbekämpning i Västnyland som ett samarbetsprojekt. Kampanjen genomfördes i samarbete med Hangö och Karis Rotaryklubbar. Kampanjmetoder var att skicka Stoppa knarket-broschyrer till företag, insamling med sparbössor utanför butiker i samarbete med idrottsföreningar och annonser och annan information riktade till privatpersoner. Auktion av avlagd butiksutrustning på initiativ av köpman Reijo Lahtivuori, jippo på Ekenäs torg på initiativ av Yrkeshögskolans studentförening Stop och BK-46:s initiativ till kändisfotbollsmatch i Karis berikade ytterligare kampanjen. Insamlingen pågick intensivt under tiden 15.12.2000-31.3.2001 och överträffade förväntningarna och nådde 141.023,63 mk. Senare tillkom ytterligare 14.152,90 mk varför hela insamlingsresultatet blev 154.176,53 mk.

Av de insamlade medlen utdelades 60.000 mk till Polisen i Raseborgs härad, 20.000 mk till Walkers i Hangö, 20.000 mk till i Karis samt 10.000 mk till Ekenäs högstadium och 2.000 mk till Höjdens skola för sitt VÅGA-projekt samt ytterligare gavs 8.000 mk för anskaffning av Stoppa knarket-västar till unga fotbollslag i EIF. Resten av medlen användes till att stöda en Stoppa knarket fotbollsturnering i Ekenäs med 807 mk.

Under 2002 överlämnades kvarvarande medel på drygt 6.000 mk till projektet ”Våga säga nej till droger och våld”.

EIF-pojkar deltog i insamlingen

Stoppa Knarket projektet fick verksamhetsåret 2003 en fortsättning i form av ett lotteri som genomfördes i samarbete med Ekenäs IF (EIF-86 pojkar).

Insamlingstiden var 15 – 31.05.2003 och arbetsfördelningen mellan Ekenäs Rotaryklubb och EIF :s fotbollsjuniorer var att klubben skaffade fram alla nödvändiga tillstånd för lotteriet och EIF-pojkarna skötte om själva insamlandet med insamlingsbössor. De insamlade medlen användes i sin helhet till olika slag av knarkbekämpning.

Plastkassar hos Superjanne gav 4.000 mk

Projektet Stoppa Knarket fortsatte att samla pengar. Verksamhetsåret 2003 – 2004 fick det ännu en fortsättning i form av försäljningen av plastkassar med texten " Stoppa knarket" i Superjannes (Jan Ekholm) market. För varje kasse som såldes överlämnade Jan Ekholm två penni till klubben. Plastkassarna gav nästan 4.000 mark. Dessutom inflöt ännu sporadiska inbetalningar från tidigare satsningar projektet till fromma.

Styrelsen beslöt att 2004 ge stöd för knarkbekämpning som gick till ungdomsarbetet och medlen delades jämt mellan lokala verksamhetsformer. EIF:s juniorarbete , de lokala scoutkårerna och föreningen Vänstugan rf i Ekenäs fick bidrag. Till slut gavs ett bidrag om 200 euro ur knarkprojektets medel för högstadiets eget program ”Våga säga nej till droger ".