Markku Stenvall

Född 13.07.1959

Klubb: Espoo Meri

Klassifikation: Informationsteknik

Uppdrag i Rotary: Sekreterare 2005-2007, president 2007-2008, assisterande guvernör 2008-2011

Utbildning: Ingenjör

Arbetsuppgifter och förtroendeuppdrag: Försäljning och marknadsföring i Instrumentarium Oy, Hewlett-Packard Oy, Mentor Graphics (Finland) Oy, ANSYS Inc.

Intressen: Sport i olika former, rotary

Familj: Hustru och två pojkar

 

 

Governors månadsbrev